Ett länkskafferi för dig som vill öva din franska.
Välj bland momenten nedanför till vänster för att hitta vad du vill träna på!

fredag 28 september 2012

söndag 23 september 2012

Hörförståelse!

Vad säger de? Lyssna och välj rätt svar!

klicka på länken här för att öva!


Partitiv artikel!
Vilka livsmedel ser du på bilderna?
klicka på länken här för att öva!


Hörförståelse!
Vilka ord saknas i texten? Lyssna och markera!
Klicka på länken här för att öva!


Hörförståelse!
Följ med på en marknad och lyssna noga så att du kan svara på frågorna!

Klicka på länken här för att öva!


Uttal!

Lyssna om man binder samman ljuden eller inte!
Liaison ou pas?
klicka på länken för att öva!


Uttal!

Lyssna och markera om man hör sista bokstaven på det första ordet!

klicka på länken för att öva!


C'est où?  
Öva på att ge en vägbeskrivning!

Klicka på länken här för att öva!


Uttal!

Hur låter det i följande ord:
- un gros oignon
- un petit oignon
- un bon oignon

Hör du ett /z/ eller ett /t/ eller ett /n/ framför "oignon"?
Klicka på länken här och lyssna!


Bygg ut ditt ordförråd!
Lyssna på matreceptet och markera vilka ingredisenser som behövs.

Klicka på länken här för att öva!


Bygg ut ditt ordförråd!

Vad kan du handla på marknaden?
 Klicka på länken här och öva!


Förklara vägen! 
Lyssna på vägbeskrivningarna och säg efter.

Klicka på länken här för att öva!


Förklara vägen! Lyssna på vägbeskrivningen och markera vart i staden du kommer!Öva verb i presens!
Bygg ut ditt ordförråd! Öva på att använda partitiv artikel när du pratar om något i obestämd mängd.

Klicka på länken här för att öva!


Bygg ut ditt ordförråd! Partitiv artikel används när man pratar om något i obestämd mängd.
Till exempel: Jag vill ha äpplen. Je voudrais des pommes.


Klicka på länken här för att öva!Hörförståelse! Vad berättar han! Vad nämns inte?
Hörförståelse! Vad sägs?

Bygg ut ditt ordförråd! Frukter - lyssna vad som sägs!

Bygg ut ditt ordförråd! Frukter. Öva på artikel!
uttal - var betonas ordet? Lyssna och markera!

Hörförståelse och uttal! Vilka stavelser betonas? Lyssna och välj!

Hörförståelse! Vad tycker hon om att göra? Lyssna och välj!

Bygg ut ditt ordförråd! Öva "hobby-ord", aimer och détéster i ett korsord.

Bygg ut ditt ordförråd! Mes hobbies - skapa meningar av orden!


Bygg ut ditt ordförråd! Mes hobbies!

bygg ut ditt ordförråd - substantiv

Jag tycker om att.... 

Hur säger man på franska för att berätta vad man tycker om att göra?J'aime le foot - j'aime jouer au foot - öva fraser

Hörförståelse - vad tycker han om eller inte om? Lyssna och välj!

Hörförståelse - presentationer! Lyssna vad som sägs!

ordböcker!
Öva på SAVOIR och CONNAITRE i presens!

Öva verbet POUVOIR i presens!

Öva på regelbundna -re verb i presens!

Öva på regelbundna -ir verb i presens!
Titta på genomgången och öva på klockan! 

klicka här
Inte
På franska har man två ord  NE... PAS för att säga "inte"
Man sätter NE framför det böjda verbet och PAS efter det böjda verbet.
Tänk på att NE och PAS är som hamburgerbröden som sitter på var sin sida om hamburgaren, d.v.s verbet.Öva på att NEKA - ne--- pas


Öva att böja -er verb i presens!

Öva att använda être som hjälpverb i passé composé!
En länk till olika franska ordböcker!
Être eller avoir som hjälpverb? Öva här!
Träna på rörelseverben som böjs med ÊTRE i passé composé
Träna på rörelseverben som böjs med être i passé composé.

onsdag 19 september 2012


Hur säger man när man har ont någonstans? Klicka på länken nedan!

J'ai mal ...